Multiprocess ( Context Switching )

Completed : 10.06.2018 Created by: AYDIN ÇALIKOĞLU

Preview
Multiprocess ( Context Switching )

Bu yazıda anlatılan içerik değiştirme (context switching) konusunu anlamadan önce bilgisayarlarda bulunan işlemcinin (CPU) anlık olarak tek bir iş ile uğraşabileceğini söylememiz gerekiyor. İşletim sistemi tasarımında (operating system design) bulunan bir özellik sayesinde, anlık olarak işlemcide tek iş çalıştırılması ve yinede birden fazla işin bilgisayarda aynı anda çalışıyormuş gibi hissettirilmesi mümkündür.

Aslında tek işlem çalıştırıp birden fazla iş yapıyormuş gibi gösteren işletim sistemi özelliği kısaca çok işlemlilik (multiprocess) olarak geçer ve bu özellik işlemcinin (CPU), işlemleri (process) sırayla çalıştırması sayesinde elde edilir. Yani bilgisayarda iki program çalışıyorsa (birinci programa A ikincisine B diyelim). Bilgisayar sırayla bir A programını bir de B programını çalıştırır. Bu sayede programlardan hiçbirisi aslında bekletilmeden işlemciye belirli aralıklarla erişme imkanı bulur ve biraz A programı biraz B programı çalıştırılarak aynı anda çalışıyor izlenim olur.

Bu programlar arasında işlemcinin geçiş yapmasına da içerik değiştirme (context switching) ismi verilir. Aslında her içerik değiştirmenin bilgisayar açısından bir maliyeti vardır. Dolayısıyla içerik değiştirmek aslında iyi bir özellik olmasına karşılık bir de maliyeti vardır ve oranı yükseldikçe dezavantaj haline gelir.

Bu yazıda anlatılan içerik değiştirme (context switching) konusunu anlamadan önce bilgisayarlar">

Tüm Yorumlar - All Contents