Micro-Service, Spring, MVC

Completed : 13.08.2018 Created by: AYDIN ÇALIKOĞLU

Preview
Micro-Service, Spring, MVC

Maven, proje geliştirilirken proje içerisinde bir standart oluşturulmasını, geliştirme sürecini basitleştirilmesini, dokümantasyonun etkili bir şekilde oluşturulmasını, projedeki kütüphane bağımlılığını ve IDE bağımlılığını ortadan kaldırılmasını sağlayan bir araçtır.

Spring framework, Java tabanlı enterprise uygulamalar için kapsamlı bir programlama ve konfigürasyon altyapısı desteği sunar. Arka planda yaptığı veri tabanı tablolarının otomatik oluşturulması, ilişkilendirmesi ve sorguları, Data sınıflarının otomatik dönüşümleri gibi bir çok işlevi tek anotasyon ile halledebilmesi kolay anlaşılabilir ve hızlı bir kodlama sağlıyor.

MVC ( Model, View, Controller ) Mimarisi, bir web uygulaması mimarisidir. İşleri katmanlara bölerek birbirinden bağımsız ve anlaşılabilir yapı oluşturur. Bu sayede katmanlar birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir ve güncellenebilir. Yönetimi kolay bir uygulama sunulmuş olur. MVC Spring framework tarafından sağlanmaktadır.
Model: Uygulama verisinden sorumlu katmandır. Object oriented anlamda uygulamamız için gereken nesne tanımlarıdır diyebiliriz.
View: Model verisinin ara yüz olarak kullanıcıya sunulmasından sorumlu katmandır.
Controller: Kullanıcı isteklerinin değerlendirilip, ilgili modelde gerekli güncellenme sürecinden sorumlu katmandır.


• Kullanıcı View katmanında sağlanan ara yüzü görür,
• Kullanıcı bu ara yüz üzerinden Controller katmanını kullanır,
• Controller katmanı Model katmanında gerekli değişiklikleri yapar,
• Model katmanı View katmanını güncelleyerek değişiklik yapılmış verinin kullanıcıya tekrar sunulmasını sağlar,
• Kullanıcı View katmanında sağlanan ara yüzde son durumu görür


Mikro-Service küçük, bağımsız, bütün sistemin fonksiyonel yapısı etrafında inşa edilmiş uygulamalardır. Geliştirme süreçleri, bağımlılıkları, boyutları olabildiğince küçük olan atomik servislerdir. Birbirleriyle çalışmaya ihtiyaç duydukları zaman açık protokoller üzerinden (http, udp, messaging) birbirleriyle serbestçe iletişim kurarlar. Birden çok veri tabanını aynı anda kullanılabilmesi olanak sağlarlar. Serbest ve anlaşılabilir olmaları sayesinde büyük projelerin yönetimi kolaylaştırır.


Tüm Yorumlar - All Contents