Black-Box Test

Completed : 06.03.2019 Created by: AYDIN ÇALIKOĞLU

Preview
Black-Box Test


Black-Box Testi:
Sadece fonksiyonellik ve ihtiyaçlara yönelik test çeşididir.  Black-box  testleri,   Closed Box,    Fonksiyonellik  testi,veya   Opaque  olarak da adlandırılır.  Black-Box  testleri, yapılacak işlemin fonksiyonelliğine uygun girdi(veri) seçimini ve bu girdinin yapılacak olan işlemin beklenen ya da beklenmeyen çıktı vermesini dikkate alır.

Black-Box  testleri 2 başlık altında incelenebilir.

Kullanıcının Var Olmadığı Testler:

 • Araştırma Testi : Test edilecek olan işlem ya da uygulamanın test öncesinde öğrenilmesi, hakkında fikir edinilmesini amaçlar.
 • Ad-Hoc Testi :  Genellikle yapılacak bütün testlerin sürelerinin belirlenmesini amaçlar.
 • Yenilenme Testi :Uygulamanın herhangi bir hataya karşı ne kadar sürede eski haline geleceğini test eder.Sistem gereksinimlerine göre,tip ve yenileme hızı belirlenir.
 • Seviye Testi : İşlemlerin yapılacağı sistemin uç noktasına kadar zorlanması ve bu uç noktanın belirlenmesi amaçlanır. Seviye Testi : İşlemlerin yapılacağı sistemin uç noktasına kadar zorlanması ve bu uç noktanın belirlenmesi amaçlanır.
 • Fonksiyonellik Testi(FunctionalTesting):  Adından da anlaşılacağı gibi uygulamaya ait fonksiyonların test edilmesidir. Beklenen çıktı alındığı sürece, test devam eder.
 • Kullanılabilirlik Testi(Usability Testing):  Özellikle arayüzünü bir çok kullanıcının kullanacağı ve arayüzün önemli olduğu uygulamalar için yapılması gereken bir test çeşididir.
 • Stres Testi(Stress Testing) : Aynı işlemin(Örn: Üye girişi) aynı anda yüksek adetlerde yapılması ve sonuçlarının izlenmesi olarak tanımlanabilir . Bu testte, yapılan işlemler karşısında sistemin verdiği tepki ve sistemin dayanıklılığı gözlenir.
 • Yükleme Testi(Load Testing):  Sistem performanslarını ölçmek amacı ile yapılır. Burada amaç, kullanılan sistemin nerede ve hangi koşullarda çökeceğini belirlemektir. 
 • Duman Testi(SmokeTesting) :  Genel olarak mantık testi olarak bilinir. Duman testinden geçmiş bir uygulama, daha büyük testler için hazırdır. Yani küçük testler sorunsuz yapılmıştır.

Kullanıcının Gerekli Olduğu Testler:
 • Kabul Testi(Acceptance Testing):  Kullanıcıların sistemin beklentileri karşılayıp karşılamadığına yönelik yaptığı testlerdir.
 • Alfa Testi(Alpha Testing):  Kullanıcıların uygulama geliştirme merkezine çağrıldığı ve kullanıcının burada yapacağı işlemlere göre geliştiricilerin düzeltilmesi/değiştirilmesi gereken kısımları not aldığı testlerdir. 
 • Beta Testi(Beta Testing):  Uygulamanın kullanıcılar tarafından test edildiği bir test çeşididir. Kullanıcılar için beta versiyonu yayınlanır. Ardından kullanıcılardan gelecek geri dönüşler doğrultusunda düzeltmeler yapılır.


Black-Box Testi:
Sadece fonksiyonellik ve ihtiyaçlara">
Tüm Yorumlar - All Contents
Yusuf 15-06-2019 20:31
Yararlı bilgiler teşekkürler